Master Rens, 25 liter


Tekniske data:

  • Varenummer: 147463
  • Størrelse (liter): 25 liter
 

Art. nr: 147463

Produktinformasjon

Produkttype:
Foma Master Rens er et spesialpreparat for utvendig rengjøring av jernbanemateriell.
Bruksområde:
Rengjøring av jernbanevogner, transportcontainere, skilting og lyssignaler for jernbanen.
Løser meget godt ekstreme forurensninger av bremsestøv, rustrenner og trafikksmuss fra
jernbanetrafikk.
Bruksanvisning:
Vaskeløsningen påføres med lavtrykk nedenfra og oppover veggflaten. Bearbeides med kost eller
roterende vaskebørste. Ekstreme forurensninger behøver ca. 5 minutter virketid før avskylling med
høytrykksvasker. Skyll til slutt godt med rent vann ovenfra og ned.
Dosering: Lastecontainer, containerbokser, jernbanevogner, skilting og lyssignal.
Vaskeintervall hver 14.dag 1:10
Vaskeintervall hver 7.dag 1:20
Vaskehyppigheten er avgjørende for hvilken konsentrasjon man velger for vaskeprosessen.
Årstiden er også av betydning for hvilken konsentrasjon man ønsker å benytte.
Egenskaper:
Foma Master Rens er sterk etsende og må behandles med verneutstyr.
Biologisk lett nedbrytbare tensider, syrekombinasjon og glykoleter.
pH 1 i konsentrat. Vannløselig i alle forhold.