Skumforsterker, 25 liter


Tekniske data:

  • Varenummer: 149150
  • Størrelse (liter): 25 liter
 

Art. nr: 149150

Produktinformasjon

Skumforsterker er et flytende vaske- og rensemiddel. Skumforsterker blandes med våre ordinære
vaskemidler som forvask, micro og shampo systemer. Skumforsterker bedrer vaskeeffekten,
skummingen og utskillingen av de ordinære vaskemidlene. Skumforsterker benyttes spesielt
til selvvaskeanlegg med skummere.
Tynningsforhold: Tynnes normalt med kaldt vann fra 10-30 deler.
Underlaget bør være tørt ved påføring av vaskemiddeloppløsningen. Dette hindrer ytterligere
uttynning av vaskemidlet og gir derfor normalt et bedre vaskeresultat.
Reaksjonstid: Fra 1/2 til 3 min. - avhengig av temperaturen.
Lagring: Frostfritt, mellom 5-30°C.
Generelt: La aldri vaskemidlet tørke opp på de flatene som vaskes. Solvarme biler anbefales
å kjøles ned, før vaskemidlet legges på. Ved påføring av vaskemidlet og ved høytrykksvasking,
skal det alltid arbeides nedenfra og oppover på flatene. Dette hindrer et stripet vaskeresultat
og at vaskemidlet bare skylles av. Vaskemiddelrester skylles tilslutt av fra toppen og ned.
Ved direkte kontakt med vaskemidlet i konsentrert form eller uttynnet i vann bør det alltid
benyttes gummihansker. Sprut fra vaskemidler i øyne eller på hud skylles alltid straks grundig
bort med vann. Ved arbeid inne bør det sørges for god ventilasjon, slik at man unngår innånding
av sprøytetåke.