Supervask Extra, 200 liter


Tekniske data:

  • Varenummer: 147478
  • Størrelse (liter): 200 liter
 

Art. nr: 147478

Produktinformasjon

Produkttype:
Foma Supervask Extra er basert på hydrokarboner med et meget lavt aromatinnhold og er blandbar
med alifatiske hydrokarboner.
Bruksområde:
Foma Supervask Extra fjerner effektivt asfaltflekker på biler, understellsmasse, voks på nye biler,
delvask av maskindeler, valsevask i trykkeri, vask av elektriske motorer, vask av verkstedgulv
m.m.
Bruksanvisning:
Foma Supervask Extra er spesielt utviklet for avfetting med varmtvann 60 - 100°C og høyt
trykk. Brukes ufortynnet gjennom kjem.injektor på høytrykksvasker. Anbefalt konsentrasjon
ut av høytrykksvaskeren er på 1 - 3%.Foma Supervask Extra benyttes også til andre rense- og
avfettingsoppgaver, spesielt der hvor man krever høyt flammepunkt av sikkerhetsmessinge grunner.
Bilavfetting manuelt eller i varmtvannsvasker 60 - 100°C.
Personbil/auto - forvask i børsteløs maskin vinterstid.
Tungtransport/anlegg - forvask i børsteløs maskin vinterstid.
Landbruk - traktorer og arbeidsmaskiner.
Industri - kaldavfetting av maskiner og redskaper.
Offshore - kaldavfetting av maskiner og deler.
Båter/skip - motorer og maskiner og offentlige institusjoner.
Egenskaper:
Svak petroleumslukt, klar væske. Ikke vannløselig.