Supervask, 205 liter


Tekniske data:

  • Varenummer: 147456
  • Størrelse (liter): 205 liter
 

Art. nr: 147456

Produktinformasjon

Produkttype:
Foma Supervask er basert på alifatiske hydrokarboner med et meget lavt
aromatinnhold.
Bruksområde:
Foma Supervask fjerner effektivt asfaltflekker på biler, understellsmasse, voks på nye biler,
delvask av maskindeler, valsevask i trykkeri, vask av elektriske motorer m.m.
Bruksanvisning:
Foma Supervask er spesielt utviklet for avfetting med varmtvann 60 - 100°C og høyt trykk. Brukes
ufortynnet gjennom kjem.injektor på høytrykksvasker. Anbefalt konsentrasjon ut av høytrykksvaskeren
er på 2 - 5%. Foma Supervask benyttes også til andre rense- og avfettingsoppgaver,
spesielt der hvor man krever høyt flammepunkt av sikkerhetsmessinge grunner.
Bilavfetting manuelt eller i varmtvannsvasker 60 - 100°C.
Personbil/auto - forvask i børsteløs maskin vinterstid.
Tungtransport/anlegg - forvask i børsteløs maskin vinterstid.
Landbruk - traktorer og arbeidsmaskiner.
Industri - kaldavfetting av maskiner og redskaper.
Offshore - kaldavfetting av maskiner og deler.
Båter/skip - motorer og maskiner og offentlige institusjoner.
Egenskaper:
Svak petroleumslukt, klar væske. Ikke vannløselig.