Norsk flagg Svensk flagg UK flagg

Gulvvaskemaskin

Maskinen etterlater merker på gulvet

- Børste eller pad er utslitt

- Børste eller pad er for grov, bytt til en mykere variant

- Børste eller pad er ikke montert

Hovedbørsten vasker ikke jevnt

- Hovedbørsten er utslitt, bytt hovedbørste

- Pad er utslitt, padholder er i kontakt med gulv

- Børstehodet er skadet, kontakt teknisk support

Batterilader virker ikke

- Forsikre deg om at det er spenning på batteriladeren, at sikringene ikke er gått og at strømmen når batteriet. Prøv å lade med en annen batterilader. Hvis batteriladeren ikke fungerer, kontakt teknisk support og oppgi serienummeret på batteriladeren.

- Se instruksjonene for batterilader for feilsøking.

- Forsikre deg om at batteriladeren er riktig stilt inn i henhold til batteriene. Driftspenning på maskinen er det samme som spenningen på laderen (volt). Sjekk at laderen er stil inn på samme type batteri GEL (gelebatteri), AGM (AGM batteri) eller ACID (syre) som finnes i maskinen. På ladere med display vises dette i displayet når du setter på laderen. På ladere uten display blinker rød LED-lampe for at lader er stilt inn på syrebatteri og grønn LED-lampe for Gel-batteri.

 

Maskinen legger igjen vann eller striper

- Sugenalen er utslitt, snu eller bytt sugenal

- Sugenalen eller sugeslangen er blokkert eller tett

- Sugeslangen defekt eller ikke tilkoblet sugenalen

For lav driftstid på batteriene

- Batteripolene eller ladekontakten er skittne eller oksidert.

- Nye batterier leverer ikke 100% av forventet kapasitet, gjennomfør 10 ladesykluser.

- Defekte eller oppbrukte batterier, bytt batterier.

- (Sitte-på maskiner) Batteriene har ikke blitt ladet grunnet feil tilkobling mellom lader og maskin. 

Maskinen slutter ikke å legge ut vann/såpe

- Defekt eller skitten magnetventil.

Sugemotoren starter ikke

- Feil i bryter/rele

- Sikringen har gått/ blitt utløst

- Kabel er frakoblet.

- Sugemotor er defekt

Børsten går ikke rundt

- Senk børsten, trykk på børsteknappen.

- Lad batteriene.

- (sitte-på maskin) Børsteknappen er ikke aktivert.

- (sitte-på maskin) Sikringen er utløst eller er defekt, defekt børstemotor.