Norsk flagg Svensk flagg UK flagg

Kaldtvann

Trykket faller eller varierer

Mangel på vann - Åpne vannkranen helt

Vannfilter blokkert - Rengjør filter

Vannslangen er klemt - Rett ut vannslangen

Motoren brummer/durer men starter ikke

Spenningen er for lav - Sjekk spenningen på stedet

Pistolen er ikke trykket inn - Skru på maskinen og trykk inn pistolgrepet

Det er benyttet en skjøteledning med for lite tverrsnitt - Bruk skjøteledning i samsvar med tabell i bruksanvisningen

Maskinen har ikke vært i bruk på lenge - Kontakt nærmeste serviceverksted

 

Motoren starter ikke

Mangel på strøm - Sjekk støpsel og strømkabel

Sikringen er utløst - Slå på sikringen

Motoren stopper

Overlastsikringen slår ut - Kontroller strømtilførselen. Vent noen minutter, og prøv igjen.

Såpe kommer ikke ut av såpelansen

Tomt for såpe - Fyll såpe

Sjekk at dysehodedelen merket "pressure"  er vridd mot ÷

Såpeinjektoren tett i såpelansen - Rengjør med rent varmt vann

Vaskemiddelet er for tyktflytende - Bland ut med vann

Hvis det er brukt skjøteslange - Monter original slange (maks 20m)

Såpesystemet er blokkert - Fyll såpemiddeltanken med lunket vann (maks 50°C) og skyll igjennom systemet.

Omløpsventilen er justert for lavt - Juster opp trykket på omløpsventilen

Ujevn stråle fra multiregdysen

Smuss i dysen - Rengjør med medfølgende rensenål for dyse

Maskinen leverer ikke forventet trykk

Slitt dyse - Bytt dyse/lanse

Mangel på vann - Åpne vannkranen helt

Vannfilter blokkert - Rengjør filter

Luft suges inn i systemet - Sjekk at alle slangekoblinger er fri for lekkasje

Luft i pumpen - Slå av maskinen, bruk pistolen inntil en jevn stråle er oppnådd. Slå deretter på maskinen.

Mulitregdysen er i feil stilling - Vri dysehodet mot +

Ventilene er låst eller slitte - Bytt ventiler

Omløpsventilen er justert for lavt - Juster opp

Defekte eller slitte pakninger i pumpen, lekkasje i pumpen - Pumpe må overhales