Norsk flagg Svensk flagg UK flagg

Varmtvann

Kanskje du finner løsningen på ditt problem under.

Vann i pumpeolje (oljen ser hvit ut)

- Det er meget høy luftfuktighet i rommet/området

- Slitte oljetetninger i mellom pumpetopp og pumpehus

- Defekte stempler i pumpen

Det kommer ingen såpe/kjemi

- Kjemikranen er stengt eller tett

- Kjemitanken er tom

- Lekkasje i kjemikretsen, suger falskluft

- Omløpsventilen er justert for lavt

Lav temperatur på utgangsvannet

- Termostaten er justert for lavt eller defekt termostat

- Drivstofffilteret er møkkete eller tett

- Dieselpumpen er feiljustert

- Uren diesel

- Tett eller skitten brennerdyse

- Varmespiralen har gjengrodd med kalk

 

Brenner starter ikke

- Diesel kommer ikke frem til brennerdysen

- Tom for diesel

- Dieselfilter eller rør er tette

- Defekt dieselpumpe

- Magnetventilen til dieselpumpe er defekt eller får ikke signal (sjekk trykkbrytere)

- Brennerdysen er tett eller har feil spredningsbilde

- Tenntrafo er defekt

- Tennplugger er sotet eller slitte

Mangel på trykk

- Feil i vannintaket/inntakskobling

- Tett vannfilter

- Lekkasje i vanntilførsel kretsen (suger falskluft)

- Lekkasje i såpe/kjemi kretsen (suger falskluft)

- Inntaksventiler defekte eller slitte

- Høytrykksdysen er slitt eller defekt

- Omløpsventilen er justert for lavt

- Defekt trykkregulering på dobbel spylelanse

- Lekkasje fra pumpen, defekte pakninger

Kommer ikke vann ut av lansen

- Vanntilførsel er defekt eller ikke tilkoblet

- Tett vannfilter

- Luft i vanninntaket (lekkasje)

- Ventilene har satt seg

- Tett høytrykksdyse

Maskinen starter ikke

- Feil i strømtilførsel, ikke tilkoblet

- Motorvern har slått ut, termisk sensor er utløst eller defekt sikring

- Lav spenning, defekt transformator

- Defekt kontaktor

- Total Stop Systemet er aktivert (aktiveres etter 20 minutter, re-settes ved å skru maskinen av og på)

- Mikrolekkasje kontrollen er aktivert

- Mangler vann