Norsk flagg Svensk flagg UK flagg

1930 EL / 1930 Digit

STARTER IKKE

- Sjekk sikring i huset

- Sjekk varsellamper/display for feilmelding

                           Ved varsel om full pose - trykk og hold inne "reset" knappen i ca. 5 sekunder.

                           Ved varsel om service - leveres på nærmeste verksted

                           Verkstedoversikt 

- Sett støvsugerslangen 90 grader inn i sugekontakten.

                           Støvsuger starter – feil på sugeslange.

                           Støvsuger starter ikke – feilen ligger i røranlegget eller støvsugerenheten.

- Støvsugerenheten kan testes ved å sette bryteren "auto/manuell" til manuell.

                           Støvsuger starter – feil på røranlegg.

                           Støvsuger starter ikke - feil på støvsugerenhet.

- Dersom støvsugeren fortsatt ikke starter, kontakt nærmeste verksted:

Verkstedoversikt

STARTER, MEN STOPPER ETTER KORT TID

- Sjekk at rørgate, sugeslange og utblåsning ikke er blokkert/tett

- Dersom feilen vedvarer, kontakt nærmeste verksted:

   Verkstedoversikt

SUGER DÅRLIG

- Start støvsugeren, koble fra begge slanger/rør på støvsugerenheten. Sjekk suget direkte på støvsugerenheten.
                      Bra sug på støvsugerenheten – Tett i rørgate eller sugeslange.
                      Dårlig sug på støvsugerenheten – Sjekk pose og filter på støvsuger.

- Fortsatt dårlig sug – Leveres til nærmeste verksted

  Verkstedoversikt

STARTER OG STOPPER PERIODISK UNDER STØVSUGING

- Feil på sugeslange - Bytt sugeslange

  Støvsugerslanger

ALLE LYS I DISPLAY LYSER

- Kontakt nærmeste verksted

  Verkstedoversikt