Norsk flagg Svensk flagg UK flagg

I et vaskeanlegg må man alltid ha minst ett skum/kjemisystem. Dette er helt nødvendig for å få et godt vaskeresultat.