Norsk flagg Svensk flagg UK flagg

Leiefinansiering

HVORFOR VELGE LEIEFINANSIERING?

  • Frigjør driftskapital til andre formål
  • Muliggjør anskaffelse av tidsriktig utstyr ved behov
  • Inntil 100 % finansiering uten å redusere bedriftens likviditet
  • Kostnadene fordeles over inntektsperioden
  • Leien er skattemessig fradragsberettiget
  • Nedskrivning av utstyret i takt med verdiforringelsen
  • Muliggjør regelmessig utskifting av utdatert utstyr
  • Leieavtaler kan kombineres med ulike service- og vedlikeholdsavtaler

 

Under finner du en kalkulator for å regne ut månedskostnader på leiefinansiering på våre produkter.

Kalkuler leiepris på maskin
Skriv in pris på maskin i feltet under: