Norsk flagg Svensk flagg UK flagg

Personvern

Foma Norge AS behandler personopplysninger du gir oss på en måte som verner din personlige integritet og privatliv. Innsamling av opplysninger som kan knyttes til deg som individ vil ikke skje uten at du tydelig gjøres oppmerksom på hvem som registrerer opplysningene og på hva opplysningene skal benyttes til. Foma Norge AS vil alltid innhente tillatelse til både registrering og bruk.