Norsk flagg Svensk flagg UK flagg

Forheng av PVC plast som kan brukes som deling av vaskehall og sprutsikring.