Norsk flagg Svensk flagg UK flagg

Et røranlegg monteres mellom f.eks. en høytrykksvasker i et teknisk rom og til selve vaskeplassen. Passer til alle typer høytrykksvaskere, skumanlegg og kjemianlegg. Vi bruker komponenter i industrikvalitet og sørger for at røranlegget er driftsikkert. Vi har fast meterpris på røranlegg i både galvanisert og rustfri utførelse.